(Slovensko) EVIDENČNi POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA – ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.