(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Fiesi na parc. št. 105/2 k.o. Portorož (del 24 m2)

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.