Hrasti se s Punte selijo v Dragonjo

S piranske Punte se poslavlja pet zimzelenih hrastov, ki jih bo Okolje Piran iz kamnitih okroglih korit presadilo na novo lokacijo.

Zaradi neprimernih rastnih pogojev dreves, ki so konstantno podvržena slanici v zraku in valovih, ter zaradi utesnjenosti v kamnitih posodah, kjer ni dovolj prostora za razvoj koreninskega sistema, so hrasti v zelo slabem stanju. Listi so majhni in slabo oblikovani, v krošnji in na deblu pa so vidni znaki poškodb ter propadanja kambija. Prav tako so posode izpostavljene močnemu sončnemu segrevanju, kar povzroča konstantno sušenje koreninskih laskov na koreninskem sistemu.

Zato bo Okolje Piran drevesa s Punte presadilo na Zbirni center v Dragonjo, kjer si bodo ob pravilni negi opomogla, namesto njih pa v korita zasadilo grmovnice (fotinija na deblu, hibiskus na deblu ali lovor na deblu), ki imajo manjši koreninski sistem in lažje prenašajo navedene vplive.