Grando ostal brez reklamne table

Nekdanji skladišči soli, mogočna objekta Monfort in Grando, sta bila zgrajena v prvi polovici 19. stoletja. Medtem ko so se za manjši Monfort že našle določene druge vsebine, ki niso neposredno vezane na skladiščenje soli, je večji Grando še pred nekaj leti služil prav prvotnemu namenu. O temu je pričala dotrajana oglasna tabla na pročelju, ki so jo delavci Okolja Piran, d.o.o. v dogovoru z Občino Piran, odstranili v četrtek, dne 2.11.2017. Na pročelju je sicer še ena oglasna tabla, o usodi katere se še dogovarjajo.