Dograditev skalometa na Dantejevi ulici

Iz Okolja Piran, d.o.o. sporočajo, da nameravajo dograditi skalomet ob kamnitem podpornem zidu pod parkiriščem na lokaciji bivšega letnega kina na Dantejevi ulici.

Z deli bodo pričeli 20. novembra, zaključili pa jih bodo predvidoma do 24. novembra. V času izvajanja gradbenih del bo del parkirišča, ki je označen na priloženi skici, zaprt in parkiranje ne bo možno.

Dela bo izvajalo podjetje Adriaing d.o.o. iz Kopra, vrednost investicije znaša 15.000 EUR.

Vse uporabnike parkirišča prosijo, da za čas trajanja del ne parkirajo na označenem delu, v nasprotnem primeru bodo primorani odstraniti moteče vozilo.

Zahvaljujejo se za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

    

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič