Deložacija Kanela Bara

S pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. Pg 341/2012 z dne 27.1.2014 je bilo dolžniku Draganu Sojiču odrejeno, da izprazni poslovni prostor Kanela bar v plažnem objektu v Portorožu, česar pa dolžnik ni izpolnil. Lokala Kanela bar ni izpraznil niti potem, ko mu je to odredilo Okrajno sodišče v Piranu s sklepom o izvršbi.

Današnja deložacija, ki je posledica izvršilnega postopka zoper dolžnika Dragana Sojiča, zagotovo meče slabo luč na sicer nekdaj uspešni lokal Kanela bar, vendar pa je izključno posledica neodgovornega in nevestnega ravnanja njenega lastnika. G. Sojič se je na vse mogoče načine izogibal najprej svojim obveznostim po najemni pogodbi za poslovni prostor, ki jo je imel sklenjeno z Javnim podjetjem OKOLJE Piran, d.o.o., nato pa celo obveznostim, k izpolnitvi katerih ga je zavezalo sodišče. Tekom celotnega sodnega postopka je zlorabljal svoje procesne pravice in s tem neupravičeno zavlačeval postopek vse z namenom, da bi čim dlje zasedal prostor brez nikakršne pravne podlage.

Konkretni primer torej zagotovo ni eden tistih, v katerih bi bil dolžnik žrtev morebiti slabo ustrojenega državnega pravnega aparata, ampak ravno nasprotno. Dragan Sojič  je bil večkrat poučen o možnih posledicah zaradi neizpolnitve njegovih obveznosti, vendar je situacijo jemal prelahkotno.

Če bi Dragan Sojič svoje pogodbene obveznosti izpolnil, do deložacije sploh ne bi prišlo. Namen izvršilnega postopka je, skladno z ustavno zahtevo po učinkovitosti pravice do sodnega varstva, zagotoviti izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočne sodne odločbe. Žal so sodni postopki z Draganom Sojičem dolgo trajali, se je pa današnja deložacija izkazala za učinkovito.

Zgodba »Kanela bar« je za Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. zaključena. Stremimo novim poslovnim izzivom naproti.

NEKATERE POMEMBNEJŠE SODBE V ZADEVI “KANELA BAR”