Delna ureditev Fiese

Na območju Fiese, našega zelenega bisera, bi bilo potrebno pristopiti k celoviti in celostni ureditvi, vendar je do izvedbe tega koraka potrebno poskrbeti tako za nujna kot za druga investicijska dela, s katerimi lahko delno dvignemo nivo kakovosti v času kopalne sezone.

Obstoječo potko do plaže smo na novo tlakovali z dekorativnim kamnom, dotlakovali smo sprehajalno pot ob morju ter sanirali poškodovan obmorski zidek, da bo plaža bolj dostopna tudi gibalno oviranim osebam. S tremi dodatnimi stebrički smo ločili parkirišče od plažnega dela, da bo kopanje bolj varno ter na novo uredili plato za parkiranje motorjev.

»Lotili se bomo tudi ureditve parkirišča med jezeroma; parkirišče bomo poravnali in utrdili z zasutjem novega tampona, da zagotovimo nekaj parkirnih mest več, parkiranje v senci akacij pa bo tudi bolj enostavno. Dela bodo končana v dveh tednih,« pove direktor podjetja Alen Radojkovič.

Pogodbena vrednost celotne izvedbe del znaša 36.000 Eur, za izvajalca pa je bilo izbrano podjetje Kamp Fiesa d.o.o.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič