Čistilna akcija: Obala brez odpadkov!

Javni zavod Krajinski park Strunjan skuša v zadnjih letih, z različnimi akcijami in ozaveščanjem ljudi, povrniti naravnemu obrežju podobo, ki si jo zasluži, in sicer podobo obale brez odpadkov. Letos bo organizirana prva predsezonska čistilna akcija obale v parku, ki so jo brez oklevanja podprle številne organizacije, ki redno skrbijo za čistočo in ugodno stanje morskega obrežja. 

krajinski park

Pričelo se je leta 2010, ko se je v skupni akciji s Komunalo Izola, na izolskem delu Naravnega rezervata Strunjan odstranilo kamnite koše za smeti, ki so v poletnih mesecih kazili podobo naravnega obrežja, saj je bilo zaradi težke dostopnosti območja njihovo praznjenje omogočeno le poredko. Ob vstopu v Naravni rezervat  Strunjan, se je postavilo ekološki otok in obiskovalce z novimi tablami naprosilo »Kar si prinesel s seboj na obisk na morje, tudi odnesi!«.

Podoben problem se je na piranski strani parka uredilo v sodelovanju z Okoljem Piran, in sicer s preprečitvijo obešanja črnih vreč po celi dolžini morskega obrežja. Kasneje je sledila namestitev manjših tabel na petih izhodiščnih točkah do morske obale, ki so obiskovalce na prijazen način, z akterji iz narave, kot sta delfin in morski konjiček ter drugi , opozarjale na spoštljivejše vedenje do narave in na skrbno ravnanje z odpadki.

V letu 2015 je zavod po nekajletnem ozaveščanju ljudi s tablami, odstranil tudi slednje, saj se je absurdno dogajalo, da so ljudje največ odpadkov puščali prav ob omenjenih tablah, ki so predstavljale edini objekt v naravnem okolju.

Vsako leto se Javni zavod udeležuje čistilnih akcij, ki jih pripravljajo različna društva, še posebej tradicionalna je čistilna akcija v pomladnem času, ki jo organizira TD Solinar. V soboto 18. junija ob 9. uri Javni zavod Krajinski park Strunjan organizira prvo predsezonsko čistilno akcijo, torej pred pričetkom šolskih počitnic in glavne kopalne sezone. K hitri odločitvi za organizacijo akcije sta botrovala dva izjemna dogodka. Na eni strani nenavadno velika onesnaženost obale, ki jo je povzročilo slabo vreme, neurja in narasle reke v sosednji Italiji, na drugi strani pa dobrodošla nacionalna kampanja »Živeti z morjem«, pod okriljem katere se bodo zvrstili različni dogodki, ki bodo nagovarjali uporabnike morja in priobalnega pasu/morskega obrežja ter širšo javnost k odgovornemu ravnanju. Dobri zgledi so spodbuda, zato je zaživel slogan “Varuj morje, bodi Zvezda!”.

Pridružite se in tudi sami prispevajte k ohranitvi morja za prihodnje generacije.

Čistilno akcijo v Strunjanu bo Javni zavod organiziral v sodelovanju z različnimi podporniki:  Uprava RS za pomorstvo, Komunala Izola, Okolje Piran, DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. (ARSO), Krka, tovarna zdravil, d.d.-Talaso Strunjan, Turistično društvo Solinar Strunjan, TV Koper-Capodistria, Radio Koper, Občina Piran, Občina Izola, Belvedere hotels, Morigenos.