Centralna plaža Portorož do prestižne Modra zastava že 21. zapored in kar dve posebni priznanji

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. s Centralno plažo Portorož, je letos ponosni prejemnik že enaindvajsetega okoljskega priznanja Modra zastava, ki ga podeljuje Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji (Doves).

Modra zastava je najbolj cenjen evropski okoljski znak, prejmejo pa ga le kopališča, ki so zavezana h trajnostnemu delovanju za varno, čisto, urejeno in kakovostno plažo s pestro ponudbo.

 

Najbolj inovativna in najbolj učinkovita okoljska aktivnost v letu 2017

V Okolju Piran smo zelo zadovoljni, da so podeljevalci priznanj prepoznali prizadevanja pri varovanju okolja, ki jih izvajamo že vrsto let in nam namenili posebni priznanji.

Zadnja leta posebno pozornost posvečamo preprečevanju onesnaževanja morja s plastiko in mikroplastiko, za pomoč pri osveščanju javnosti pa smo vključili ambasadorko za čisto morje – pirančanko in olimpijko Tino Mrak iz ekipe »Tina Mrak –Veronika Macarol Sailing team«.

S sloganom »Rešimo morje – Salviamo il mare – Save the sea« Tina spodbuja k zavedanju o pomembni naravni danosti Jadranskega morja. Poziva nas, da po svojih močeh pripomoremo k ohranjanju njegove čistosti, da bo dobro služilo tudi nadaljnjim generacijam za obilo športnih in rekreativnih užitkov. Akcija »Rešimo morje« si je prislužila priznanje za najbolj inovativno okoljsko aktivnost v letu 2017.

Priznanje za najbolj učinkovito okoljsko aktivnost v letu 2017 je prejela akcija “Povežimo se ponovno z naravo«, ki smo jo izvedli ob Svetovnem dnevu okolja in v katero so bili vključeni vsi piranski vrtci in šole. Skupaj smo spodbujali k premisleku o dejstvu, da je človek del narave, zelo tesno povezan z njo in od nje zelo odvisen.

Otroci, učenci in dijaki so z radovednostjo in ustvarjalnostjo, pod vodstvom predanih mentoric, na različne načine osvetlili okoljske probleme naše bližnje in daljne okolice. Izdelali so prav posebne »eko-razglednice«, skozi katere z otroškimi pozdravi nagovarjajo k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami za varovanje našega okolja.

Hvala vsem udeležencem, ki ste sodelovali v nagrajenih aktivnostih; prav povezovanje pri spoznavanju okoljskih problemov in širjenju pravilnih načinov ravnanj je zmagovalna formula, zato bomo tudi v bodoče poskušali na inovativen način udejanjati naše poslanstvo.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                       Direktor družbe:

Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič