Brezplačen prevzem azbestnih odpadkov v Piranu

Občani in občanke Pirana lahko na podlagi nedavno sprejetega pravilnika Javnemu podjetju Okolje Piran brezplačno predajo do eno tono azbestnih odpadkov. Stroške prevzema in obdelave bo krila občina.

Občinski svet občine Piran je v aprilu sprejel Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran, ki občanom in občankam omogoča brezplačno predajo do ene tone azbestnih odpadkov. Upravičenci lahko pravico do brezplačne oddaje uveljavijo samo enkrat, pred predajo v Zbirni center Dragonja pa morajo izpolniti vlogo za brezplačen prevzem azbestnih odpadkov, ki je dostopna na spletni strani in recepciji Okolja Piran.

Izpolnjen obrazec morajo komunalnemu podjetju poslati najmanj tri delovne dni pred načrtovanim dovozom, poskrbeti pa morajo tudi za primerno zaščito odpadkov. Slednje je treba zložiti na leseno paleto in jih v celoti oviti v plastično folijo, manjše količine ali zdrobljen azbest pa zapakirati v debelejše, zaprte vreče. Občanom, ki le-teh nimajo, Okolje Piran nudi 240-litrske vreče, ki jih lahko prevzamejo ob predhodnem dogovoru na Zbirnem centru Dragonja.

Občina ima za subvencioniranje prevzema v letošnjem proračunu predvidenih 10.000 EUR, zato bo Okolje mesečno spremljalo količine in ob dosegu predvidenega zneska ustavilo brezplačno sprejemanje azbesta, v kolikor Občina ne bo opredelila dodatnih sredstev.

Za pripeljane količine, ki bodo presegale eno tono, bo uporabnikom obračunan strošek po veljavni ceni, ki trenutno znaša 0,27 evrov za kilogram z vključenim DDV-jem.