Boljša javna avtobusna povezava med starim mestnim jedrom in Fornačami

Od 1. februarja 2018 dalje bo javna avtobusna povezava starega mestnega jedra Piran s parkiriščem na Fornačah povečana za skoraj 100%.

Večja pogostost prevozov pri novem voznem redu bo olajšala prebivalcem starega mestnega jedra dostop do svojih avtomobilov ali svojih domov, saj se podaljša urnik obratovanja do 1.45 ure zjutraj, ko odpelje zadnji avtobus s Tartinijevega trga.

Z novim voznim redom bo lažji dostop do pokopališča Piran na Arzah, saj se poveča število prevozov  iz dveh prevozov na štiri prevoze na dan.

Upamo, da bo nov vozni red pripomogel tako stalnim prebivalcem h kakovostnejšemu bivanju v starem mestnem jedru, kakor tudi vsem obiskovalcem, ki imajo radi naše mesto.

Nov vozni red je objavljen na spletni strani http://okoljepiran.si/dejavnosti/sektor-turisticne-infrastrukture-2/promet/vozni-red/.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič