Projekti

Projekt “Združena Lucija” Terminski plan izgradnje fekalne kanalizacije na območju Občine Piran 2023-2032

Preberi več