Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Obveščamo vse naše uporabnike, da bo med 26. in 29. septembrom 2017 potekala jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi.  Pridelamo jih v vsakem domu, skoraj vsi uporabljamo čistila, barve, lake, kite, razpršila, zdravila, belila, kemikalije, biocidna sredstva, strupe, kozmetiko…. V posameznem gospodinjstvu se jih sicer ne nabere veliko, ko pa njihovo porabo, shranjevanje in odlaganje iz vseh domov seštejemo, postanejo nevarni odpadki skrb vzbujajoč problem.

Z nepravilnim odlaganjem nevarnih odpadkov v zabojnike za komunalne odpadke, z zlivanjem v odtoke ali puščanjem na neurejenih odlagališčih, ogrožamo zdravje ljudi, živali ter svoj življenjski prostor.

Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je edini pravilni način ravnanja, zato pripeljite nevarne odpadke na predvidene lokacije, naš delavec vam bo z veseljem pomagal.

Nevarni odpadki jesen 2017