Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Obveščamo vse uporabnike, da bo v tednu med 3. in 6. aprilom 2018 potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov, med katere sodijo: čistila, barve, laki, kiti, razpršila, zdravila, belila, kemikalije, biocidna sredstva, strupi, kozmetika….

Nevarni odpadki nastajajo v vsakem gospodinjstvu in zaradi ene ali več nevarnih lastnosti, ki jih vsebujejo, ogrožajo naše zdravje ali okolje.  Delež nevarnih odpadkov v gospodinjstvih sicer ni visok, vendar je zelo  pomemben njihov negativni vpliv, ko ima lahko že majhna količina usodne učinke.

Z nepravilnim odlaganjem nevarnih odpadkov v zabojnike za komunalne odpadke, z zlivanjem v odtoke ali puščanjem na neurejenih odlagališčih, ogrožamo zdravje ljudi, živali ter svoj življenjski prostor.

Poskrbite torej, da nevarne odpadke varno odstranite; pripeljite jih na najbližjo lokacijo zbiranja, kjer jih bodo brezplačno prevzeli naši usposobljeni delavci.

Nevarni odpadki pomlad 2018

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                      Direktor družbe:

Sandra Martinčić Loboda                                                                     Alen Radojkovič