Akcija ločenega zbiranja zelenega reza

Javno podjetje Okolje Piran v četrtek, 4. aprila, začenja s spomladansko brezplačno akcijo ločenega zbiranja zelenega reza. Občanke in občani bodo lahko obrezano vejevje, grmičevje, pokošeno travo, odpadno listje, ovenele rože in zemljo oddali v posebne zabojnike na sedmih različnih lokacijah.

Ob tej priložnosti pozivamo lastnike in najemnike zemljišč ob cestnih površinah k ureditvi razrasle vegetacije, ki ovira preglednost in zmanjšuje varnost udeležencev v prometu.

Akcija bo trajala od 4. aprila do 10. maja 2024.