Adaptacija sanitarij na piranskem pokopališču

Javno podjetje Okolje Piran se je lotilo prenove dotrajanih sanitarij na piranskem pokopališču, kjer so gradbeni delavci že začeli z rušitvenimi deli v prizidku vhodnega objekta.

V straniščnih prostorih so odstranili predelne stene, ki ločujejo moški in ženski kabini ter predprostor z umivalnikoma. V sklopu obnove bodo zamenjali keramiko, tlake, stavbno pohištvo, dotrajano napeljavo, odtočno kanalizacijo ter objekt preuredili v sodoben javni sanitarni prostor, dostopen tudi gibalno oviranim osebam.

V času del lahko obiskovalci pokopališča uporabljajo straniščne prostore v pritličju garažne hiše Arze.