(Slovensko) Izbiramo najlepši vrt občine Piran 2024

(Slovensko) Občani z zelenimi prsti, če tudi vaš vrt žari od barvitosti, mnogovrstnosti in pestrosti, se prijavite na izbor nalepšega vrta občine Piran in pokažite, kako čudovito zeleno oazo ste ustvarili. Veselimo se vaše prijave in skupnega odkrivanja najlepših vrtov v našem okolju!

Leggi tutto

Inizio dei lavori di manutenzione dell’area forestale di Valeta

Sulla base della visita sul campo degli ingegneri forestali e del nulla osta concesso dall’Istituto forestale sloveno, l’Azienda pubblica Okolje Pirano inizierà nei prossimi giorni la rimozione dei piccoli alberi malati e non autoctoni sul tratto Valeta-Sicciole. I lavori si svolgeranno per 10 giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche.

Leggi tutto