Cenik ostalih storitev

Ostale dodatne storitve Cena:
Izposoja stojnice z zabojnikom in streho/dan 15,00 €
Izposoja pomožnega pulta brez strehe/dan 10,00 €

 

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

 

Direktor družbe: Alen Radojkovič, spec.manag.