Z gasilci bomo ponovno očistili dno piranskega mandrača

V soboto, dne 21.9.2019 bo pod organizacijskim okriljem Inštituta za vode, Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda TRI-NITI potekala 10. jubilejna Čista obala, množična čistilna akcija čiščenja celotne slovenske obale.

Iz skrbi za varovanje in ohranjanje našega morja, ki jo delijo tudi naši gasilci, bomo v soboto, 21.9.2019 ponovno skupaj organizirali akcijo čiščenja morskega dna v piranskem mandraču.

V lanskoletni akciji smo iz morja smo odstranili 7m3 odpadkov, med katerimi je bilo največ kosovnih odpadkov in embalaže, nekaj pa tudi nevarnih odpadkov.

Z Inštitutom za vode nas povezuje dolgoletno sodelovanje; našemu podjetju pomagajo s strokovnimi podlagami pri izobraževalnih delavnicah ter z vključevanjem v različne projekte, kjer se izpostavlja odgovoren odnos do morja in morske obale. Tudi zaradi njihove zavzetosti v Okolju Piran zadnja leta posvečamo veliko pozornosti morskim odpadkom, ki negativno vplivajo na življenje v morju.

Letošnja Čista obala nas nagovarja tudi k razmisleku o naših potrošniških navadah ter nas spodbuja k manjši porabi in ponovni uporabi izdelkov. Zato vabljeni vsi udeleženci letošnje akcije,  da prinesejo predmet v dobrem stanju, ki ga bodo izmenjali z drugimi udeleženci. Po čiščenju bo od 12:00 do 14:30 ure na plaži pri Hotelu Krka v Strunjanu potekala Izmenjevalnica; svoj predmet boste oddali in si izbrali nekaj “novega”.

Če se ne boste mogli udeležiti čistilne akcije pa lahko pomagate z vsakodnevnim odgovornim odnosom do našega morja.

  

  

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                       Direktor družbe:

Sandra Martinčić Loboda                                                                     Gašpar Gašpar Mišič