Sprememba oznak pri SMS plačevanju parkirnine

Za vsa parkirna mesta v upravljanju OKOLJA Piran, d.o.o. deluje sistem SMS plačevanja parkirnine, ki uporabnikom olajša plačevanje, saj omogoča podaljševanje parkirnine kar preko mobilnega telefona, s čimer prihranijo skrb in čas z novim nakupom in menjavo parkirnega listka.

Od prejšnjega tedna veljajo nove oznake plačljivih con, zato je potrebno pri pošiljanju SMS sporočila biti pozoren in upoštevati spremembo, sicer plačilo parkirnine ne bo pravilno upoštevano.

Pri starem nazivu cone je bilo potrebno vnesti začetnice kraja parkiranja, nove oznake pa vsebujejo številčno kodo kraja parkiranja, za Portorož je npr. nova oznaka številka 101.

 

Stari naziv cone Novi naziv cone
Porotorož – PR Porotorož – 101
Lucija – LU Lucija – 102
Strunjan – ST Strunjan – 103
Fiesa – FS Fiesa – 104
Seča – SE Seča – 105
Arze – AZ Arze – 106

 

Za SMS plačilo parkiranja tako pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 031 20 90 20 s cono parkiranja, registrsko številko avtomobila in časom parkiranja.

Primer pravilnega SMS sporočila za plačilo parkirnine v Portorožu se glasi: 101  KPAA123  #3.

V tem primeru je 101 cona parkiranja Portorož, KPAA123 je registrska številka vozila, #3 pa čas parkiranja 3 ure. Med tremi posameznimi podatki je potrebno narediti presledek.

Vsa navodila za plačevanje parkirnine so navedena in označena na vsakem parkomatu.

Prosimo, upoštevajte pravilo – vplačajte parkirnino in se izognite dodatnim stroškom in nepotrebni jezi.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:

Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič