Sanacija portoroške promenade

 

Javno podjetje Okolje Piran obvešča, da bodo od 27. maja do 20. junija na portoroški promenadi potekala sanacijska dela. Gre za odpravo napak, ki so bile ugotovljene v garancijskem roku in jih je izvajalec, družba Grafist d.o.o. iz Kopra, skladno z določili pogodbe, aneksov in primopredajnega zapisnika dolžan odpraviti.

Odpravljale se bodo pomanjkljivosti na betonskih tlakovanih površinah in talni javni razsvetljavi, ocenjena vrednost del pa znaša 47.000 evrov. Za sanacijska dela na betonskih tlakih je bil kot najugodnejši izbran KOLEKTOR CPG d.o.o. iz Kromberka, za popravilo kablov v talni razsvetljavi na promenadi v Portorožu pa podjetje Javna razsvetljava d.d. iz Ljubljane.

Delovišče bo ustrezno označeno in zavarovano z ograjo. Sprehajalcem priporočamo, naj se izogibajo delovnemu območju ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del.