Pričetek prve faze sanacije tlačnega voda

Iz Okolja Piran sporočajo, da so 30.11.2017 pričeli s 1. fazo sanacije dela kopenskega dela tlačnega voda Centralne čistilne naprave Piran. Delna sanacija bo izvedena z vgradnjo poliesterskega vložka v obstoječ cevovod in z injiciranjem rahlo ekspanzivne cementne zmesi v kaverne (luknje) kopenske tlačne komore.

Gradbena dela bo izvajalo podjetje GRADNJE POLAK Gabrijel Polak s.p. iz Primoža pri Šentjurju, vrednost investicije znaša 100.00,00 EUR, dela pa bodo končana predvidoma do 22.12.2017.

Z drugo fazo investicije bodo sanirali preostali del kopenskega dela tlačnega voda in tako zagotovili, da prečiščena voda pravilno odteka v podmorski izpust, pričetek del druge faze pa planirajo že v prvih mesecih naslednjega leta.

V času izvajanja gradbenih del bo na območju pred upravno stavbo Centralne čistilne naprave Piran in ob pešpoti do GH Fornače oviran promet, zato prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

    

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                        Alen Radojkovič