Poziv za prevzem zapuščenih plovil

Javno podjetje Okolje Piran poziva lastnike zapuščenih plovil, odstranjenih iz Kanala sv. Jerneja maja in junija 2021, ki so brez identifikacijskih oznak in katerih lastnika ni mogoče ugotoviti, da prevzamejo svoja plovila na Zbirnem centru Dragonja najkasneje do 15. aprila 2024.

Plovila bodo lastnikom vrnjena ob predložitvi verodostojnih lastniških dokazil in po plačilu stroškov odstranitve ter hrambe.

V kolikor lastniki ne bodo prevzeli opuščenih plovil v določenem roku, jih bo OKOLJE Piran d.o.o. predalo pooblaščenemu prevzemniku v nadaljnje uničenje ali prodalo zainteresiranim kupcem.

 

Upravitelj Kanala sv. Jerneja
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.