Postavitev zaščitne ograje na rtu Seča

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je postavilo zaščitno ograjo in opozorilno tablo o nevarnosti krušenja kamenja s klifa nad nasutjem na Seči, pod teraso vile v zasebni lasti na Formavivi.

dsc_0009

Klif pod teraso je močno okrušen zaradi česar terasa visi nad pobočjem in ogroža površine pod njo. Gibanje ljudi in živali na tem območju ni varno. Ker je v neposredni bližini urejena sprehajalna pot in ker te površine ljudje uporabljajo za rekreacijo prosimo vse uporabnike, da upoštevajo omejitev gibanja pod klifom predvsem zaradi osebne varnosti.

 

Mag. Milica Maslo Bezer, prof. zdrav. vzgoje                                                                                                                                                                                                 Vodja sektorja javnih storitev                                                                                                                                                                                                                         Zadolžena za stike z javnostmi                                                                                                                                                                                                                             +386 05 6175040                                                                                                                                                                                                  milica.maslo@okoljepiran.si

dsc_0007

dsc_0010

dsc_0012