Odziv na poročanje o kaznivem dejanju v Luciji

V Javnem  podjetju Okolje Piran, d.o.o. se odzivamo na pisanja in povzemanja o kaznivem dogodku, ki se je zgodil leta 2015 v Luciji.

Pred tremi leti smo podjetju Mondial Travel dali soglasje za izvedbo prireditve za mlade na Centralni plaži Portorož, s katero upravlja naše podjetje. Dogodek, na katerem naj bi se zabavala mladina iz cele Slovenije, se je za eno dekle žal končalo zelo slabo.

Dejstvo je, da smo omogočili prireditev na naši plaži, želeli pa bi poudariti dejstva, ki so bila spregledana in zato mečejo slabo luč na našo plažo:

  • kaznivo dejanje se ni zgodilo na naši plaži, temveč na sosednji plaži,
  • prostor, kjer se je zgodilo kaznivo dejanje – mobilni reševalni prostor, je vzpostavil upravljavec sosednje plaže,
  • reševalca, ki sta storila kaznivo dejanje, sta bila najeta s strani upravljavca sosednje plaž

Dogodek nas je zelo pretresel in ga zelo obžalujemo, zato smo takoj prekinili sodelovanje z omenjeno agencijo, ukinili smo množične dogodke za mlade in poostrili nadzor nad dogajanjem na plaži, vendar samo na delu, ki je v našem upravljanju.

Poudarjamo, da je naša plaža varna, da je naše osebje preverjeno in zanesljivo, zato prosimo, da pri pisanju ali povzemanju neljubega dogodka, navajate točne podatke, ki bodo nedvoumno opredelili kraj dogodka.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                       Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                      Alen Radojkovič