Obvestilo o jesenski splošni deratizaciji

Javno podjetje Okolje Piran bo po praznikih pričelo z jesensko splošno sistematsko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran.

Tretje letošnje preventivno zatiranje glodavcev z obešanjem parafinskih vab na pokrove kanalizacijskih jaškov bo potekalo

od četrtka, 2. 11. 2023 do sobote, 4. 11. 2023.

Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Z željo po čim bolj učinkoviti deratizaciji vse uporabnike kanalizacijskega omrežja naprošamo, naj ostankov hrane in odpadnih olj ne mečejo v kanalizacijske odtoke. Poleg tega jih pozivamo, da nam sproti javljajo pojav glodavcev v ali ob javnem kanalizacijskem omrežju, saj se prioritetna mesta izvedbe deratizacij določajo glede na prejete prijave.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.