Na piranskem pokopališču bodo zabrneli gradbeni stroji

Na severovzhodnem delu piranskega pokopališča se v ponedeljek, 5.9.2022, pričenja gradnja 86 novih talnih žarnih grobov, s katero bodo v Piranu pridobili prostora za 344 umrlih.

Javno podjetje Okolje Piran bo s projektom ureditve novega polja talnih žarnih grobov na območju, kjer se trenutno nahaja zelenica z nadstreškom za spravilo kamnitih spomenikov ter zid z nišami za žare, zagotovilo 86 novih grobnih mest.

Projekt predvideva ureditev dveh linij talnih žarnih grobov s pripadajočo novo dostopno potjo, ki se zaključi s klančino do obstoječega spodnjega nivoja. Žarni grobovi bodo umeščeni severno od obstoječe dostopne poti in bodo oblikovanih kot prefabricirani talni armiranobetonski jaški, nadkriti z okrasno horizontalno kamnito ploščo in vertikalnim nagrobnikom. V vsakem izmed grobov bo prostora za štiri žare, s čimer bo piransko mestno pokopališče, ki letos obeležuje 210 let obstoja, pridobilo prostora za 344 umrlih.

Hkrati bodo med linijama grobov, ki se bodo razprostirali na 146 kvadratnih metrih površine, zasajene še grmovnice, tako da bo drugi niz grobov dostopen z nove pešoti, ki bo potekala od vhoda v ta del pokopališča do njegovega vzhodnega roba.

Ureditev dodatnih pokopnih površin bo v primeru ugodnih vremenskih razmer zaključena do druge polovice oktobra, ocenjena vrednost investicije pa znaša približno 60.000 evrov.