Sporočila za javnost
Deložacija Kanela Bara

S pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. Pg 341/2012 z dne 27.1.2014 je bilo dolžniku Draganu Sojiču odrejeno, da izprazni poslovni prostor Kanela […]

Preberi več“Dostavko” se za letos poslavlja

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. obvešča vse uporabnike električnega vozila Dostavko, da vozilo v letošnjem letu ne bo več na voljo. Vozilo bo ponovno na voljo […]

Preberi več