Terminski plan izgradnje fekalne kanalizacije na območju Občine Piran 2023-2032

PREDLOG TERMINSKEGA PLANA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE

Za prikaz dodatnih podatkov o predvideni izgradnji fekalne kanalizacije kliknite na območje na zemljevidu