Navodila za plačevanje parkirnine z SMS sporočili, aplikacijo

Na spodnji sliki je primer navodil za plačilo parkirnine z SMS sporočilom.

Glede na območje parkiranja, se spreminjata prvi dve črki, in sicer:

  • Za Porotorož – 101
  • Za Lucijo – 102
  • Za Strunjan – 103
  • Za Fieso – 104
  • Za Sečo – 105
  • Za Arze – 106

Primer plačila parkirnine z SMS sporočilom v Strunjanu – 1 ura:   103 KPME123

 

Za plačilo preko aplikacije sledite navodilom na aplikaciji.