Cenik posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 2020

Sklep OS o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih JS ravnanja s komunalnimi odpadki 2020

Priloga 1 – Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah

Priloga 2 – Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki

Priloga 3- Prikaz obračuna cen storitev vseh treh javnih služb – storitve za gospodinjstva ZiPg in gospodarstvo ZiPG po predračunski ceni 2020

Priloga 4 – Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih

Priloga 5 – Izračun cene glede na volumen posode – vreče

Priloga 6 – Porazdelitev stroškov obdelave in odlaganja odpadkov med uporabniki iz gospodinjstev