Dežurne službe

SLUŽBA URNIK TELEFON ODGOVORNA OSEBA
SEKTOR KANALIZACIJA IN CČN PIRAN, SAMO ZA PRIMERE POŠKODOVANJA JAVNE KANALIZACIJE 07.00 – 15.00 041 814 878 Vodja sektorja kanalizacija in CČN, David Primc
SEKTOR KANALIZACIJA IN CČN PIRAN, SAMO ZA PRIMERE POŠKODOVANJA JAVNE KANALIZACIJE 15.00 – 07.00 031 632 926 Vodja sektorja kanalizacija in CČN, David Primc
ODVOZ ODPADKOV 06.00 – 14.00 041 629 473 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
ODVOZ ODPADKOV 07.00 – 15.00 05 61 750 56 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU PROMETNIH NESREČ 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU PROMETNIH NESREČ 14.00 – 06.00 041 361 600 Vodja enote snaga, Matjaž Slak, 041 629 473
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 06.00  – 14.00 031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o., – V PRIMERU MANJŠIH ZEMLJSKIH PLAZOV 14.00 – 06.00 041 361 600 Vodja enote snaga, Matjaž Slak, 041 629 473
ZIMSKA SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o. 06.00  – 14.00 041 629 473                      031 672 713 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
ZIMSKA SLUŽBA ZA POSIPAVANJE CEST IN ULIC V UPRAVLJANJU OKOLJA Piran, d.o.o. 14.00 -06.00 041 361 600                      041 629 473                      031 672 713 Vodja enote snaga, Matjaž Slak, 041 629 473
POKOPALIŠČE 07.00 – 14.00 05 61 750 83                     041 633 342 Vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 041 365 759
POKOPALIŠČE 14.00 -07.00 031 629 475 Vodja enote pokopališče, Aljoša Pucer 041 633 342