Razpisi

Odprti razpisi
Pretekli razpisi
Objavljeno
(Slovenščina) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO DELA STAVBE V IZMERI 7,4 m2 V NAJEM
Rok za oddajo 21.8.2019 12:00 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PLAŽNE POVRŠINE – GOSTINSKE TERASE v velikosti 161 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož
Rok za oddajo 21.8.2019 12:00 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PLAŽNE POVRŠINE – GOSTINSKE TERASE v velikosti 56 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož
Rok za oddajo 21.8.2019 12:00 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in montaže malih čistilnih naprav v občini Piran v letu 2019
Rok za oddajo 1.10.2019 12:00 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površin za izvajanje dejavnosti izposoje senčnikov in ležalnikov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Izbira izvajalca za oddajo mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) ODDAJA V NAJEM DELA PLAŽNEGA OBJEKTA V VELIKOSTI 44,4 m2 NA PLAŽI V PORTOROŽU 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) ODDAJA V NAJEM POVRŠINE DELA PLAŽE IN PARKIRNIH MEST PRED HOTELOM BARBARA V FIESI 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti “ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za začasna prodajna mesta za leto 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo 5 m3” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “opravljanje storitev reševanja iz vode za kopalno sezono 2019” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP, DGD, PZI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI PIRAN – OBMOČJE LIMINJAN-KAMPOLIN-LUCAN« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava štirih električnih vozil za prevoz blaga in potnikov v javnem potniškem prometu” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za sukcesivno dobavo generičnih nadomestnih delov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) RAZPIS ZA ZAČASNO PRODAJNO MESTO NA PLAŽI V PORTOROŽU – MODRA MARELA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 200 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 56 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 161 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za oddajo dela stavbe v najem – površina oziroma del stavbe z oznako 2631-2585-37, št. parcele 1570/4, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 7,4 m2 – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Fornače 33, Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo “Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu za čas 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo “Dobava električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnega stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za “Izdelavo in dobavo stojnic za tržnico na Zelenjavnem trgu v Piranu” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za “Sanacijo črpališča Fiesa” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo “Sukcesivna dobava biorazgradljivih in LD-PE vrečk z zatezno nosilno vrvico za zapiranje” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za najem prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) SANACIJA TLAČNEGA VODA II. FAZA IN HLAČ NA CČN Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javni poziv za oddajo v najem dela stavbe v izmeri 44,4 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) JAVNI POZIV – najem skladiščnih prostorov na centralni plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji – površina velikosti 20 m2 za opravljanje gostinske dejavnosti na plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji – površina 67 m2 na plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javni poziv za najem prodajnega mesta na tržnici v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji javnih sanitarij na plaži na Punti v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročillo za »IZVEDBA PARKIRIŠČA ARZE« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo tovornega vozila – tristrani prekucnik z dvigalom za odpadke Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) ODDAJA PONUDB ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb rabljenih vozil in strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za: »VZDRŽEVALNA DELA: SANITARIJE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Nemera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM DELA PLAŽNE POVRŠINE ZA IZVAJANJE VODNIH ŠPORTOV NA PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za oddajo ponudb za najem dela obalnega pasu – plaža Strunjan Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) RAZPIS – ODDAJA V NAJEM DEL PLAŽNEGA OBJEKTA – SANITARIJE 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za »DOKONČNO ZAPRTJE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV DRAGONJA – III. FAZA« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo “Sanacija tlačnega voda na CČN Piran I. faza” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo “Fekalna in elektro kabelska kanalizacija Pacug” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvajanje storitev čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za dobavo pogrebnega vozila – furgona Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji v najem prostora na plaži v Portorožu v velikosti 3 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji v najem površin za sestavljanje športne opreme na obalnem pasu rta Seča v velikosti 2.300 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera za oddajo v najem površin na obalnem pasu rta Seča v velikosti pribl. 950 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji v najem mobilnega dvigala proizvajalca FARESIN Italija Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji javnih sanitarij na plaži na Punti v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) RAZPIS ZA ODDAJO IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA MIVKI NA PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za sukcesivno dobavo BIORAZGRADLJIVIH VREČK IN LD-PE VREČK Z ZATEZNO NOSILNO VRVICO ZA ZAPIRANJE Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za: “Dobavo, razgrinjanje in grobo planiranje mivke na Centralni plaži Portorož” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji pri TPC 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala »SEDAJ VINOTEKA ŠTRIGON« na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo: Dobava delovnega stroja za pometanje javnih površin Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj vinoteka Štrigon” na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za nakup goriva in kurilnega olja v dveh sklopih za obdobje dveh let Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo lahkega tovornega vozila z zabojnikom in dvigalom Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izbiro izvajalca za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za zavarovanje premoženja v letih 2017-2019 Leggi tutto
Objavljeno
Bando per la presentazione delle offerte per l’affitto dell’esercizio pubblico »attuale vinoteca Štrigon« presso la Spiaggia centrale di Portorose Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera za oddajo v najem začasnega prodajnega mesta v Piranu za prodajo pečenega kostanja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za prodajo nekdanje upravne stavbe Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. na naslovu Fornače 33, Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem javnih tržničnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za izvedbo del “Izvedba del za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji površine v Portorožu – 67 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji prostora na plaži v Portorožu – 3 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest na Centralni plaži Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 55,47 m2 za leto 2016 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 90 m2 za leto 2016 Leggi tutto
Objavljeno
Intenzione di vendita di vecchi ombrelloni e sedie a sdraio in legno nonché vecchie sedie a sdraio in alluminio Leggi tutto
Objavljeno
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di posti vendita nei mercati del Comune di Pirano per l’anno 2016 Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 24 mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la fornitura e il montaggio di pontili galleggianti con sistemi di ormeggio nel porto di Portorose Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori dell’infrastruttura comunale nella Starda dei marinai a Portorose, IIa fase della 2a tappa Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpisna dokumentacija za sukcesivno dobavo biorazgradljivih vrečk in LD-PE vrečk z zatesno nosilno vrvico za zapiranje Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per l’esecuzione della ricostruzione del muro di sostegno al cimitero di Pirano Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno naročilo za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji – 44,4 m2 skladišča Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Razpis za izvedbo ureditvenih del na parkirišču Strunjan Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji plažne površine v najem – 6 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji plažne površine v najem – 15 m2 Leggi tutto
Objavljeno
Razpisna dokumentacija za javno naročilo za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj lokal Paco” na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji – začasna prodajna mesta v Luciji pri TPC-ju 2015 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovenščina) Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015 Leggi tutto