Predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki

02_01_Klasifikacijska št odpadkov Priloga 1 končna tehnični pravilnik 07052012

02_02_Načrt program zbiranja odpadkov Javnega podjetja OKolje Piran 30sep14 OSS

02_03_Program_zbiranja_odpadkov_v_obcini_piran_v_letu_2014-po_naseljih

02_04_Graficna priloga 3

02_05_LIST 1 – PIRAN – PORTOROZ

02_06_LIST 2 – STRUNJAN

02_07_LIST 3 – LUCIJA

02_08_LIST 4 – SECA – VINJOLE

02_09_LIST 5 – PARECAG

02_10_LIST 6 – SECOVLJE

02_11_LIST 7 – DRAGONJA – SV.PETER

02_12_LIST 8 – NOVA VAS – PADNA

04_00_Sklep Župana Načrt Program RO 2014 300914 OSS

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Piran UL RS št 5 2012

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran  UL RS št66 2012

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran UL RS št66 2012

Sklep o potrditvi cen posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep župana Občine Piran št. 354-2-2014-potrditev poskusnega programa spremembe pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran

Poskusni program-sprememba pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov-potrjen OP