Obvestila

Obvestilo upravljavcem površin

13.03.2009
 Obveščamo vse upravljavce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo, da:
  •  na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo utrjene površine, peskolove in lovilce olj,
  • čistijo in vzdržujejo svoje kanalske cevi, namenjene odvajanju padavinske vode.

Obvestilo lastnikom greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav

 

13.03.2009
Lastniki greznic ali malih čistilnih naprav dobite na dom obvestilo o praznjenju greznice oz. prevzemu blata iz malih čistilnih naprav ali pa naročite praznjenje na tel. št. podjetja 61 750 00 med 7.00 in 15.00 uro.

Po uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/07, 30/10) so obstoječe greznice v Občini Piran dovoljene do 31.12.2015. Po izteku tega roka, bo potrebno obstoječe greznice zamenjati z malimi čistilnimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje po slovenski zakonodaji. (www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005)