Cenik zbiranja in prevoza ločeno zbranih nekomunalnih odpadkov

IV.  ODVOZ LOČENO ZBRANE NEKOMUNALE ODPADNE EMBALAŽE
ODVOZ SEKUNDARNIH SUROVIN  €/ m³

            19,98

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.