Cenik zbiranja in prevoza ločeno zbranih nekomunalnih odpadkov

Zbiranje in prevoz ločeno zbranih nekomunalnih odpadkov Cena:
ODVOZ SEKUNDARNIH SUROVIN  €/ m³ 19,38


Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

 

Direktor družbe: Alen Radojkovič, spec.manag.