Cenik posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Dokumenti

Priloga 1 Prikaz sodil za razdelitev stroškov po posameznih javnih službah

Priloga 2 Pretvorba izražene cene v kg na obstoječe m3 in porazdelitev med uporabniki

Priloga 3 Prikaz obračuna cen storitev javne službe

Priloga 4 Prikaz cene ravnanja z odpadki po uporabnikih

Priloga 5 Izračun cene na volumen posode-vrečke (1)

Sklep OS o potrditvi cen posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki