Sprememba cene ravnanja z odpadki

  Okolje Piran, d.o.o. je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/2012, […]

Preberi več